GaleriaUszkodzony wałek pompywróć na górę
Uszkodzona panewka prowadząca wałek pompy wróć na górę
Pęknięty rotor komory wirowej pompywróć na górę
Uszkodzony zawór ciśnienia pompywróć na górę
Uszkodzona płyta dosiskowa komory wirowej pompywróć na górę
Uszkodzona płyta dosiskowa komory wirowej pompywróć na górę
Uszkodzona bieżnia komory wirowej pompywróć na górę
Pęknięty wałek pompywróć na górę
Skorodowany wałek zębaty przekładni kierowniczejwróć na górę